Capitolul include o trecere în revistă a principalelor stiluri, curente, mișcări și grupuri artistice, oferind astfel o viziune de ansamblu asupra artelor.