Capitolul se adresează tuturor celor doritori sa cunoască organizarea, sub aspect politico-administrativ, a statului român.

Se analizează fenomenul administrativ atât din perspectiva ştiinţei dreptului cât şi din cea a ştiinţei administraţiei, cu abordare mai aprofundată a marilor instituţii ale dreptului administrativ.

Sunt avute în vedere aspectele privind actele şi contractele administrative, instituţiile politico-administrative, autorităţile administraţiei centrale şi locale, funcţia publică, serviciile publice şi răspunderea în dreptul administrativ.

 

Sursa:  VIORESCU, RĂZVAN - Drept administrativ şi administraţie publică
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2006